• شماره تماس : 03136243876

واکاوی امر عادی و روزمره (فصل جدید: واکاویِ واکاوی)

پروژه واکاوی امر عادی و روزمره

واکاوی امر عادی و روزمره (فصل جدید: واکاویِ واکاوی)

واکاوی امر عادی و روزمره (فصل جدید: واکاویِ واکاوی) 640 640 رویش مهر و اندیشه

واکاویِ واکاوی
فصلی در واکاویِ «واکاویِ امرِ عادی و روزمره»

پروژه واکاوی امر عادی و روزمره به فصل جدید رسید. واکاویِ واکاوی. چند سالیست این پروژه در موسسه رویش مهر و اندیشه دنبال می‌شود و تا کنون فصول مختلف این پروژه چاپ و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. تا پیش از کرونا جلساتی همراستا با موضوعات هر فصل هم در موسسه برگزار می‌شد و این جلسات یا به شنیدن تجربه‌های زیسته شفاهی اختصاص داشت و یا یک سخنران به تبیین دیدگاهش درباره موضوع فصل می‌پرداخت اما در دو سال گذشته فعالیت‌های این گروه تنها به صورت اینترنتی بوده است. فصل جدید این گروه «واکاوی واکاوی» است. در واقع گردانندگان این پروژه به این نتیجه رسیده‌اند که به واکاوی کاری بپردازند که چند سالیست درگیر آنند.

در مقدمه این فصل چنین آمده است:

موضوع و مقوله‌ی نقد و واکاویِ گروه یا «پروژه»ی «واکاویِ امرِ عادی و روزمره» (به‌عبارت مختصر و مفید «واکاویِ واکاوی») بارها طرح، و هرازگاهی پرداخته شده است. دوستی پیش‌نهاد می‌کرد هر ماه یا هر هفته روزی را به واکاویِ این گروه اختصاص بدهیم. پیش‌نهاد دیگر این بود که هرروز می‌تواند روزِ واکاویِ واکاوی باشد؛ اما چندان چنین نشد. پس بیایید موضوع یا فصلِ تازه‌ای را، حداقل برای مدتی محدود، به واکاویِ واکاوی اختصاص بدهیم و درواقع به یک‌جور پدیدارشناسیِ «پدیده»ی پروژه‌ی «واکاوی امرِ عادی و روزمره» بپردازیم. این واکاویِ واکاوی، به ایده، روش، مدیا و گروه مجازیِ پروژه‌ی «واکاویِ امرِ عادی و روزمره» می‌پردازد و می‌تواند ازجمله شامل موضوعات زیر باشد:
• شکل‌گیریِ این پروژه
• چه‌گونه با این گروه آشنا شدیم و به آن پیوستیم؟
• تبیین و نقدِ روشِ این پروژه
• انتظارها و سرخورده‌گی‌های ما از این پروژه
• اصلن چرا «پروژه»؟
• واکاویِ اداره و مدیریتِ پروژه
• کارآیی‌ها و ناکارآیی‌های گروه تلگرامی در پیش‌بردِ این پروژه
• بررسی و نقدِ انتشارات پروژه
• کارآیی‌ها و ناکارآیی‌های نشست‌ها (سخنرانی‌ها؛ جستارخوانی‌ها)
• کارآیی‌ها و ناکارآیی‌های این پروژه (این روش) در واکاویِ زندگیِ روزمره‌ی ما
• چرا در این گروه نمی‌نویسم؟
• چرا در این گروه می‌نوشتم و دیگر نمی‌نویسم؟
• چرا در این گروه می‌نویسم؟
• این پروژه چگونه نیست که باید/می‌تواند باشد؟ (پیش‌نهادهایی برای توسعه یا ارتقا یا تغییر یا…)
• و…

تماس بگیرید

031-36243876

ایمیل

info@rooyesh.com

© کلیه حقوق برای رویش مهر محفوظ است. طراحی توسط شاینا