• شماره تماس : 03136243876

اين برنامه كوششى‌ست در خود آگاهانه كردنِ روزمرگى و در پىِ آن است كه “غير بديهى” بودنِ امور روزمره و “عادى” را نشان بدهد. مى خواهيم برخلاف نگاهِ بدبينانه‌ى رايج نسبت به روزمرگى، بى قضاوت و فارغ از رويكردهاى اخلاقى، روزمرگى هایمان را بررسى كنيم و بشناسيم؛ مكث كنيم روى روزهایمان و ببينيم چه بر ما مي گذرد؟ چه بر ما گذشته است؟ روزمرگى ماهيتاً در سطوحى از ناخودآگاهىِ ما شكل مى گيرد و اين ناخودآگاهى به امرِ روزمره است كه قابل نكوهش است. چيزهايى هست كه درناخودآگاهِ ما گم شده است؛ چيزهايى كه از فرط عادت و عادى بودن، نمى بينيم.امور روزمره، اين امورِ به ظاهر ناچيز و پيش پا افتاده و بديهى و عادى، مى تواند مواد و موضوعِ مشاهدات و تحليل هاى جدى باشد. اين برنامه از دو بخشِ توامان و موازىِ ١. مباحث تئوريك و ٢. جستارها تشكيل مى شود.”جستارها”، تاملات و روايت هاى ما از روزمرگى هامان است؛ كوششى براى تامل و واكاوىِ پديدار شناختىِ امرِ عادى و روزمره؛ براى بركشيدنِ روزمرگى از سطح ناخودآگاه به خودآگاهِ ما. اين تامل روى زندگى، باعث فهمِ بهترى از زمانه مى شود كه پايه و اساسِ كنش گرىِ آگاهانه است.

مقدمه‌ای بر فصل سفر 560 420 رویش مهر و اندیشه

مقدمه‌ای بر فصل سفر

مجموعه سفر قسمت دیگری از تلاش‌های این فصل در واکاوی انتقادی سفر و گردشگری است. به سیاق فصل‌های گذشته نوشتن از تجربیات زیسته افراد بخش مهمی از این واکاوی است که در این مجموعه گردآوری شده است، با این توضیح که در بخشی از جستارها به موضوعات خارج از فصل نیز پرداخته شده است.

ادامه مطلب
rooyeshmehr-thought-Analysis-routine-affairs-Death-Sickness-Death-viewpoint-Jacques Lacan-lecture-Saleh-Najafi
مرگ از دیدگاه لکان 560 420 رویش مهر و اندیشه

مرگ از دیدگاه لکان

جزییات برگزاری 4 بهمن ماه 96 برگزار شد محل برگزاری رویش مهر ساعت برگزاری 17دبیر برگزاری آرش اخوتسخنران صاالح نجفی…

ادامه مطلب
rooyeshmehr-thought-Analysis-routine-affairs-Death-Sickness-Death-as-if-habitual-affair-Atefe-Safari
مرگ به مثابۀ یک امر روزمره 560 420 رویش مهر و اندیشه

مرگ به مثابۀ یک امر روزمره

جزییات برگزاری 27 دی ماه 96 برگزار شد محل برگزاری رویش مهر ساعت برگزاری 17دبیر برگزاری آرش اخوتسخنران عاطفه صفری…

ادامه مطلب
rooyeshmehr-thought-Analysis-routine-affairs-Death-Sickness-death-study-Mourning-Analysis-Dr-Jabbar-Rahmani
مطالعه مرگ و واکاوی سوگواری در ایران معاصر 560 420 رویش مهر و اندیشه

مطالعه مرگ و واکاوی سوگواری در ایران معاصر

جزییات برگزاری 25 آذرماه 96 برگزار شد محل برگزاری رویش مهر ساعت برگزاری 17دبیر برگزاری آرش اخوتسخنران دکتر جبار رحمانی…

ادامه مطلب
rooyeshmehr-thought-Analysis-routine-affairs-Death-Sickness-death-Death-customs-in-iranian-contemperoray-Hajar-Ghorban
آیین‌های مرگ در ایرانِ معاصر 560 420 رویش مهر و اندیشه

آیین‌های مرگ در ایرانِ معاصر

جزییات برگزاری 25 آذرماه 96 برگزار شد محل برگزاری رویش مهر ساعت برگزاری 17دبیر برگزاری آرش اخوتسخنران هاجر قربانی هاجر…

ادامه مطلب
rooyeshmehr-thought-Analysis-routine-affairs-Death-Sickness-death-figures-in-iranian-mythology-Hajar-Mehrjooyan
چهرۀ مرگ در اسطوره‌های ایرانی 560 420 رویش مهر و اندیشه

چهرۀ مرگ در اسطوره‌های ایرانی

جزییات برگزاری 26 مهرماه 96 برگزار شد محل برگزاری رویش مهر ساعت برگزاری 17دبیر برگزاری آرش اخوتسخنران هاجر مهرجویان هاجر…

ادامه مطلب
rooyeshmehr-thought-Analysis-routine-affairs-Death-Sickness-idea-greek-death
انگاره‌ی یونانی مرگ 560 420 رویش مهر و اندیشه

انگاره‌ی یونانی مرگ

جزییات برگزاری 19 مهرماه 96 برگزار شد محل برگزاری رویش مهر ساعت برگزاری 17دبیر برگزاری آرش اخوتسخنرانان داریوش درویشی داریوش…

ادامه مطلب
rooyeshmehr-thought-Analysis-routine-affairs-Death-Sickness-Mourning-Introduction
مقدمه‌ای بر فصل بیماری، مرگ و سوگواری 560 420 رویش مهر و اندیشه

مقدمه‌ای بر فصل بیماری، مرگ و سوگواری

• مقدمه‌ای بر فصل بیماری، مرگ و سوگواری • عاطفه صفری: قدمت مرگ به اندازۀ زندگی است و اندیشۀ مرگ هیچ‌وقت آدمی…

ادامه مطلب
rooyeshmehr-thought-Analysis-routine-affairs-Death-Sickness-Mourning
فراخوان فصل «بیماری، مرگ و سوگواری» 560 420 رویش مهر و اندیشه

فراخوان فصل «بیماری، مرگ و سوگواری»

قدمت مرگ به اندازۀ زندگی است و اندیشۀ مرگ هیچ‌وقت آدمی را رها نکرده است. شیوۀ اندیشیدنِ ما به مرگ…

ادامه مطلب


شورای سیاست گذاری

rooyeshmehr-ravishahr-nafisebagheri

نفیسه باقری

تماس بگیرید

031-36243876

ایمیل

info@rooyesh.com

© کلیه حقوق برای رویش مهر محفوظ است. طراحی توسط شاینا