• شماره تماس : 03136243876

تاریخچه زبان ایتالیایی (۳)

از لاتین رومیان تا روزگار ما (قسمت سوم)

تاریخچه زبان ایتالیایی (۳)

تاریخچه زبان ایتالیایی (۳) 1587 1191 رویش مهر و اندیشه

قرن شانزدهم

قرن شانزدھم قرن مناظره بین موافقان و مخالفان استفاده از ولگاره است. در این میان سه گروه اصلی وجود دارند: گروھی خواستار ولگاره توسکانی ھستند، ھمانی که توسط نویسندگان بزرگ قرن چهاردھم (دانته، پترارکا و بوکاچو) مورد استفاده بود. گروھی دیگر فکر می‌کنند که زبان ایتالیایی می‌بایست مجموعه‌ای از ظریف‌ترین کلمات استفاده شده در سرتاسر سرزمین باشد و گروه آخر که غلبه‌ی ولگاره‌ی توسکانی مدرن را می‌طلبد.
آنچه که با پشتیبانی نویسندگان بزرگ آن دوران یعنی پیترو بمبو “Pietro Bembo” و لودوویکو آریوستو “Ludovico Ariosto” مورد قبول واقع می‌شود، پیشنهاد گروه اول است.
خط غالب کلمات در قرن شانزدھم ھنوز ھمان خط لاتین است. اما از آغار نیمه‌ی دوم قرن حرف h ، حرف x و گروه حروف ti به جای z روبه ناپدید شدن می‌روند. نقطه‌گذاری غنی‌تر و قاعده‌مندتر می‌شود. املای کلمات با ورود آپوستروف واضح‌تر می‌شود.
جنگ‌ها و سلطه‌ی بیگانگان تعداد لغات زیادی را از فرانسوی و اسپانیولی وارد زبان ایتالیایی می‌کند. زیادند نیز کلماتی که به واسطه‌ی برتری ایتالیا در حوزه‌های فرھنگی و ھنری به دیگر زبان ھا ورود می‌کنند.

قرن هفدهم

در این قرن ابداعات زبان‌شناسی بسیارند. نیاز به برنگیختن شگفتی در خواننده، نویسندگان را به سمت خلق تعداد زیادی استعاره می‌کشاند. استعاراتی که بخشی از آن‌ها قابل بحث ھستند. کلمات ظریف را با کلمات محاوره‌ای می‌آمیزند و کلمات جدید ابداع می‌کنند. ابداعاتی برگرفته از گویش‌ھای مختلف، کلمات خارجی تا لغات تکنیکی.
در برخی حوزه‌ها، البته، احترام به سنت‌ها ھمچنان زنده می‌ماند. در سال ۱۶۱۲ آکادمی کروسکا (Crusca della Accademia) ،که ھمچنان نماینده‌ی رسمی زبان ایتالیایی است، اولین نسخه از فرھنگ لغات خود را، بر اساس زبان به کارگرفته شده توسط نویسندگان فلورانسی قرن چهاردھم، منتشر می‌کند.
واژگان زیادی با پسوند و پیشوند ( … , issimo , -one- ) وارد زبان ایتالیایی می‌شوند. واژگان علمی بسیاری از لاتین گرفته می‌شوند. همچنین تعدادی لغات حقوقی شامل :

 • Aggressione
 • Cellula
 • Condensare
 • Iniezione
 • Iperbole
 • Prisma
 • Scheletro
 • Consulente
 • Patrocinio

  ادامه دارد ….

برگردان:
مهنوش جوشش-اتاق ایتالیایی رویش مهر

تماس بگیرید

031-36243876

ایمیل

info@rooyesh.com

© کلیه حقوق برای رویش مهر محفوظ است. طراحی توسط شاینا