• شماره های تماس : 03136269318 - 03136269317

Happiness in Dark Times

خوشبختی و مثبت اندیشی در شرایط سخت

Happiness in Dark Times

Happiness in Dark Times 560 420 رویش مهر و اندیشه

جزییات برگزاری
۳۱ فروردین ماه ۹۸

برگزار شد

  • محل برگزاری بوفه رویش مهر
  • روز برگزاری ۳۱ فروردین ماه ۹۸
  • ساعت برگزاری ۱۸:۰۰
  • دبیر برگزاری رسول برقی
  • مدرس جلسه رسول برقی
  • بلیت ۲۰۰۰۰

اولین جلسه فری دیسکاشن رویش در سال ۹۸ در حالی برگزار شد که این سلسله جلسات در حیاط رویش و با همراهی بوفه رویش همراه شده است. مدرس اولین جلسه فری دیسکاشن استاد برقی مدیر بخش زبان رویش، موضوع خوشبختی در شرایط سخت (Happiness in dark times ) را موضوع این جلسه قرار داده بوندند. محتوای مشخصی مشتمل بر سوال، عکس و ویدیو از قبل برای شرکت کنندگان این جلسه تدارک دیده شده بود تا شرکت کنندگان با آمادگی و آشنایی بیشتر وارد بحث شوند.

English-Events-Free-Discussions-Happiness-in-Dark-times-by-Rassol-Barghi
English-Events-Free-Discussions-Happiness-in-Dark-times-by-Rassol-Barghi

Vocabulary From The Video

Fleeting: temporary

Key factors: main factors

Elevate: lift, increase

Last: continue

Sustaining (happiness): lasting/ continuing

Serenity : calmness

Perspective: viewpoint

Rigid: rough and strong

Imbue your day: give emotions and quality

Savor (v) : fully enjoy

Delusional : imaginary

Resonate around you: it spread around


Think about the following questions and take notes about your ideas about them

What is happiness?

Do you agree with Sirois that happiness is a choice? Do we choose to be happy?

What things, do you think, make us happy?

According to Sirois what two things bring happiness? Explain them and give examples for them.

Can money and wealth bring happiness? What is your opinion? What is Siorois’s opinion?

According to Sirois what is “honeymoon effect”?

What is the difference between happy and sad people?

How can we be happy in dark times?

How can we keep our happiness longer?

If you were in very difficult moments or had an incurable disease how would you give yourself happiness?

What makes you happy?

How can we share happiness with others?

How can we make our happiness last longer?


Look at the following photos.What is your opinion about these photos ?


آلبوم تصاویر

سایر جلسات بحث آزاد زبان انگلیسی را از اینجا ببینید


ببینید، بخوانید، بشنوید

تماس بگیرید

031-36269317

ایمیل

info@rooyesh.com

© کلیه حقوق برای رویش مهر محفوظ است. طراحی توسط شاینا