• شماره تماس : 03136243876

این برنامه مخاطبین را به بازخوانی و نگاهی از نزدیک به شهر به عنوان یک پدیده زنده و دائما در حال تغییر فرا می خواند. شهر یک موجود بی جان و ثابت نیست. شهر یک کالبد فرم یافته از راه و ساختمان نیست. شهر یک پدیده زنده و پویاست. پویایی شهر ناشی از حضور زنده و فعال مردم شهر است. چارسوق معماری،شهر و مردم، شهروندان را به نگاهی موشکافانه به شهر و توجه به چرایی و چگونگی و عوامل موثر در تغییرات شهری، و به طور مشخص شهر اصفهان دعوت می کند. هدف از این برنامه واکاوی شهر به عنوان یک موضوع شهر سازانه و به طور مشخص به عنوان یک پدیده در حال تغییر از زبان ساکنین آن است. بهار و تابستان گذشته این رویداد دو نشست حول موضوع چگونه دیدن شهر و تاثیر نگرش‌های جیکوبز در شهر خودمان را پی گرفته است. حسین شریفی و زهرا سترده‌رزم شکل گیری این نشست‌ها را تاکنون به عهده داشته‌اند.

rooyeshmehr-Narrator-City-Third-Chapter- Briefing-session
نشست توجیهی راوی: شهر 3 560 420 رویش مهر و اندیشه

نشست توجیهی راوی: شهر 3

جزییات برگزاری چهارشنبه 27 تیرماه برگزار شد محل برگزاری رویش مهر ساعت برگزاری 18:30دبیر برگزاری زهرا سترده رزمسخنرانان آرش اخوت…

ادامه مطلب
rooyeshmehr-thought-Chaharsoogh-City-Architecture-People-Analysis-contemporary-Esfahan-Mardavij
خواندنِ اصفهانِ معاصر: محله‌ی مرداویج 560 420 رویش مهر و اندیشه

خواندنِ اصفهانِ معاصر: محله‌ی مرداویج

«شهر استوارترین و بطور کلی موفقیت‌آمیزترین تلاش آدمی‌ست برای بازسازی جهانی که در آن بر اساس آرزوی قلبی‌اش زندگی می‌کند.…

ادامه مطلب
rooyeshmehr-thought-Chaharsoogh-City-Architecture-People-Citizen-Jane-and-thoughtful-look
همشهری جین و نگاه پرسشگر 560 420 رویش مهر و اندیشه

همشهری جین و نگاه پرسشگر

جزییات برگزاری 6 خرداد ماه 97 برگزار شد محل برگزاری رویش مهر ساعت برگزاری 18:30دبیر برگزاری حسین شریفیسخنرانان آمنه بختیار…

ادامه مطلب

تماس بگیرید

031-36243876

ایمیل

info@rooyesh.com

© کلیه حقوق برای رویش مهر محفوظ است. طراحی توسط شاینا