• شماره های تماس : 03136269318 - 03136269317

برهان عزیز فراموشت نمی کنیم

دومین سالگرد برهان الدین حسینی گرامی باد

برهان عزیز فراموشت نمی کنیم

برهان عزیز فراموشت نمی کنیم 560 420 رویش مهر و اندیشه

برهان الدین حسینی؛فرزند جُنگ ادبی اصفهان.یادمان نمی رود که با ذوق تمام رویدادهای رویش مهر را می آمدی و همواره حامی جوانان این شهر بودی.داستان هایمان را با حوصله می خواندی و چه منصفانه نقد می کردی….
یک صندلی به نام برهان در اینجا برای همیشه خالی است.برهان ادبیات،برهان داستان؛ دلمان برایت تنگ شده است.
(برهان الدین حسینی در یک گفت و گویی که سال ها پیش با او داشتیم درباره جنگ ادبی اصفهان؛می گوید:«کافه یک میزگرد داشت،خلیفه قنادی پارک، میز روبه روی در حیاط را برای ما رزرو می کرد.حتی اگر کسی می خواست آنجا بنشیند خلیفه آنجا می آمد و تذکر می داد که این میز رزرو است و ما بچه های جنگ دور آن میز جمع می شدیم….)
دومین سالگرد برهان الدین حسینی گرامی باد

تماس بگیرید

031-36269317

ایمیل

info@rooyesh.com

© کلیه حقوق برای رویش مهر محفوظ است. طراحی توسط شاینا